Disclaimer

Ondanks dat de informatie op sneeuwsportleraren.nl met zorg wordt samengesteld, aanvaarden de rechthebbenden op sneeuwsportleraren.nl geen aansprakelijkheid voor (a) de juistheid en/of volledigheid van de informatie op de website, noch (b) voor het actueel of niet verouderd zijn van gepubliceerde artikelen. Aan de informatie op deze website kunnen derhalve geen rechten worden verleend.

Iedere aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op deze website gepubliceerd informatie of het gebruik daarvan – inclusief hyperlinks en achterliggende websites of bronnen – in welke vorm dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De gepubliceerde informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als advies, maar geldt als algemene informatie betreffende de besproken onderwerpen. Het is altijd verstandig om persoonlijk en professioneel advies te vragen.

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op enige wijze, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden op sneeuwsportleraren.nl.

De rechthebbenden op sneeuwsportleraren.nl hebben het recht om reacties te modereren en/of te verwijderen, indien zij dit nodig achten.